KsK-Berichten 24 - 30 December 2022

Category: Category 1Date Published: January 03,2023

Beste Allemaal,

Van onze Voorzitter…

Gelukkig Nieuwjaar!
Voor zover ik mij herinneren kan ontvingen onze leden niet eerder op deze manier een nieuwjaarsgroet van het KSK-bestuur. Dit keer dus wel. Enerzijds omdat de  nieuwjaarsreceptie is afgeschaft en wij jullie toch gezondheid en geluk in 2023 toe willen wensen en ook vanwege de uitzonderlijke situatie die zich komend jaar voor de KSK aandient.

Met ingang van de komende Ledenvergadering zal het bestuur namelijk nog maar uit éépersoon bestaan namelijk penningmeester Rob Goet. Hij en ik hebben sinds 2019 telkens onze zittingsperiode met een jaar verlengd. Maar voor mij geldt dat ik dit niet nog eens ga doen. Na jaren het voorzitterschap van de activiteitencommissie, het vice-voorzitterschap en  vanaf 2015 het voorzitterschap  te hebben bekleed, is het voor mij tijd om ermee te stoppen.

Voor Jaap Klaver geldt hetzelfde. Hij trad vier jaar geleden aan voor éétermijn van jaar. Die  is voorbij en wordt niet verlengd.

Gelukkig zal Ger Vos de contacten met docenten blijven onderhouden, zorgen Fred Hoes en Ger voor het bakken en floreert de Kinderclub dankzij Hanneke de Vries, Heleen v.d. Broek, Gon Vermeulen en Anita Zwart. Ook is Gerda Krokké onlangs aangetreden als voorzitter van de expositiecommissie.

Goede naast verontrustende vooruitzichten voor de KSK. Hopelijk staan er uit eigen gelederen mensen op die bestuurstaken op zich nemen. Een hartenkreet die in de voorbije jaren al tot vervelendst heeft geklonken.

Met vriendelijke groet,
Paul Cohen,
Voorzitter