KsK - Berichten 06 - 28 Februari 2023

Category: Category 1Date Published: March 08,2023
Beste Allemaal,
Afgelopen zaterdagmiddag hielden we onze algemene leden vergadering (ALV). De opkomst was met 45 leden erg goed. En er zijn belangrijke zaken besproken en besloten. Er zijn nieuwe bestuursleden aangetreden, dat is mooi want nu hoeven we niet tot stoppen van de KsK over te gaan. En het oude bestuur blijft demissionair tot de nieuwe ploeg is ingewerkt en alle taken zijn verdeeld. Verder zijn er ook beslissingen genomen over het Huishoudelijk reglement (HH-reglement) en de contributie.

En verder in deze KsK-Berichten:

  • Contributieverhoging
  • HH-reglement
  • Fotoservice van Marye
  • Contributieverhoging
De ALV is met algemene stemmen akkoord gegaan met een contributieverhoging van €2,50 per maand. De hoogte van de contributie stijgt daarmee van €15,-- naar €17,50 per maand.
De penningmeester vraagt om de contributie per kwartaal over te maken (dat is dus één keer per drie maanden). De kwartaal contributie stijgt daarmee van €45,-- naar €52,50.
En omdat bijna iedereen al per kwartaal zijn/haar contributie overmaakt, gaat de nieuwe contributie niet gelijk, maar per 1 april in.

HH-reglement
In de vorige versie van ons HH-reglement stond dat we als vereniging centrale inkoop van schildermaterialen verzorgen. Maar omdat iedereen eigen merken en materialen gebruikt, is dat al jaren een achterhaald gegeven. Bij de laatste vergadering is dan ook besloten om dit uit het reglement de halen.
Een nieuw en aangepast exemplaar vind je in de bijlage. Vanaf vrijdag liggen er ook nieuwe exemplaren in de bestuurslade in het Atelier.

Fotoservice Marye
Marye de Jong maakt ook dit jaar weer een catalogus voor onze jaarlijkse Voorjaarsexpositie. De bedoeling is om daarin ook een mooie foto van je keramiekstuk of schilderij te laten zien. Maar niet iedereen blijkt een foto te kunnen aanleveren.
Mocht je geen foto van je werk kunnen maken, heeft Marye aangeboden om die foto te maken. Zij is in het Atelier op vrijdag 17 maart om 12u00 en op maandagmiddag 20 maart om 15u30 (aansluitend aan de ochtend- en middaggroep).

Als je niet in de gelegenheid bent om je schilderij of keramiekwerk zelf te brengen op de bovenstaande tijden, overleg dan even op je eigen dagdeel of iemand anders je werk mee kan/wil nemen. Mocht dat allemaal niet lukken kun je altijd iemand van de Expositiewerkgroep benaderen voor een oplossing. De namen van de Expositiewerkgroep vind je onderaan het inschrijfformulier.

Dit was het weer!