Nieuwsbrief 10, 10 Augustus 2023

Category: Category 1Date Published: August 10,2023
Beste mensen, deze KSK-berichten gaat over de volgende vier dingen:
- De schoonmaakweek
- Open dag monumentendag
- De KSK- berichten zelf
- Bestuursvergadering
De schoonmaakweek: De laatste week van augustus (vanaf 28 augustus) gebruiken wij voor het schoonmaken en opruimen van het atelier. Ook worden zo nodig reparaties uitgevoerd. Er hangt een intekenlijst in het atelier voor mensen die een handje willen komen helpen. Graag ook aangeven op welk dagdeel (of dagdelen) je wilt helpen.
Het atelier is daarom deze week dicht.

Open dag monumentendag: Op zaterdag 9 september zijn we juist wel open. Dit in verband met monumentendag. Het is natuurlijk leuk als er dan mensen komen om te schilderen of te keramieken, Gewoon aanwezig zijn om gasten te woord te staan wordt ook gewaardeerd. Open vanaf ongeveer 11 uur, tot hoe laat precies hangt een beetje af van de aanloop.

De KSK-berichten zelf: Van verschillende kanten hoor ik dat de verzending van de KSK-berichten de laatste tijd niet helemaal goed gaat. Sommigen krijgen ze niet, andere juist twee keer. Dat is niet ideaal. Excuses en ik hoop dat het dit keer beter gaat.

Bestuursvergadering: Onze bestuursvergaderingen zijn in principe voor alle leden toegankelijk om bij te wonen. Daarom hierbij de agenda van de komende bestuursvergadering, die is op 14 augustus aanstaande om 2 uur ’s middags bij de KSK. 
Agenda:
Opening
Notulen vorige vergadering
Inkomende post
Financiën
Planning voor eerste helft winterprogramma, met aandacht voor het portret- en modeltekenen en het plannen van workshops en cursussen
Schoonmaakweek
Rondvraag
Sluiting

Namens de Krommenieër Schilderskring
 

Met vriendelijke groeten,
 
Heleen van den Broek, secretaris