KsK-Berichten 01 - 10 Januari 2023

Category: Category 1Date Published: January 10,2023

Beste Allemaal,

Dit is alweer de eerste KsK-Berichten van het nieuwe jaar. Waar blijft de tijd… En deze keer is het eentje met veel én belangrijk nieuws. Daarom houden we de inleiding kort, snel naar de informatie..!

In deze KsK-Berichten

 • Samenvoegen maandagmiddagen nieuwe seizoen
 • Expositie Kerkje Krommeniedijk - nieuwe informatie
 • Datum van de Algemene Leden Vergadering is bekend
 • Voorjaarsexpositie datum en informatie
 • Docenten exposeren
 • In de bijlage het Schema Atelier (tijden, docenten, cursussen en workshops)

Samenvoegen maandagmiddagen nieuwe seizoen
Voor wie niet precies weet wat er op maandagmiddag in het Atelier gebeurt; dan zijn afwisselend - om de week - de modelgroep en de portretgroep aan het werk. Begin van het nieuwe seizoen hebben we als proef voor één seizoen, de beide groepen samengevoegd.

Deze samenvoeging was ingegeven door
1- een gering aantal deelnemers op beide middagen en
2- een middel om de kosten voor de modellen over een groter aantal deelnemers te verdelen en
3- iedereen van de begeleiding van een ervaren docent te laten profiteren.

Nu blijkt - nog voor de daadwerkelijke start - een aantal deelnemers niet te willen meebetalen aan de modelkosten en geen behoefte te hebben aan lessen portret of model van Stella. Daarmee constateren we dat er geen steun is voor dit plan. We draaien het daarom per ingang van direct terug naar de situatie zoals die was.

Expositie Kerkje Krommeniedijk - nieuwe informatie
De expositie in Krommeniedijk start op zondag 22 januari. Het inleveren van je schilderijen hiervoor kan tot de vrijdag ervoor; dus tot de 20e januari.
De schilderijen mogen in het Atelier op de put worden gezet, wij zorgen voor transport naar het kerkje en het ophangen. Je mag meer dan 1 schilderij inleveren, maar hou er rekening mee dat de samenstelling van de schilderijen aan de wanden van het kerkje niet alleen door ons wordt gedaan, de keuze van de schilderijen gaat in overleg met de mensen van de kerk. Het kan dus zijn dat je schilderij deze keer niet meedoet.
Voor het inleveren dien je te zorgen dat er een deugdelijk ophangsysteem aan je schilderij zit. En zorg voor een briefje bij je schilderij met je naam.

Datum van de Algemene Leden Vergadering is bekend
Op uitdrukkelijk verzoek van de leden in de afgelopen ALV houden we de Algemene Leden Vergadering dit jaar overdag en op een zaterdagmiddag, zodat alle leden kunnen komen. We hebben hiervoor 25 februari 2023 gekozen. Aanvang 15u00 en het Atelier is vanaf 14u30 open.

 • Punten voor de agenda dienen - tot een week van te voren - schriftelijk ingediend te worden
 • Kandidaten voor de bestuursfunctie van voorzitter of secretaris dienen ook tot een week van te voren aan het bestuur gemeld te worden.
  Als je overweegt om deel te nemen aan het bestuur van onze vereniging, wees er dan van overtuigd dat je niet in het diepe wordt gegooid. Je krijgt hulp bij de start en kunt altijd even terugvallen op de oude bestuursleden. Dat je mee wil doen is belangrijker dan ervaring, die komt vanzelf!

Voorjaarsexpositie datum en informatie
Dit jaar hebben we geen thema voor de werken die bij de Voorjaarsexpositie worden getoond. Iedereen mag twee vrije werken inleveren. De expositie wordt weer ingericht door leden van de expositiecommissie en de uiteindelijke inrichting wordt door een van onze professionele docenten beoordeeld en gefiatteerd.

De expositie is van vrijdagavond 14 april (opening) tot en met zondag 16 april. Het Atelier is vanaf de dinsdag na de Pasen (11 april) tot en met de maandagmorgen 17 april gesloten.

De inleverdata voor de keramiek en schilderijen worden bekend gemaakt wanneer we daar meer informatie over hebben.

Docenten exposeren
Zaterdag 14 januari is de officiële opening van de expositie met een ambachtelijk Zaanse markt en muziek bij Artzaanstad en onze docent Ed Oosterhoorn is daarbij.
Artzaanstad - op het Hembrugterrein - geeft 6 steengoede kunstenaars van eigen bodem een podium met de expositie ’De Zaanse Connectie’: Sabin Kech, Jarik Jongman, Peter de Lange, Aron Kroes, Ed Oosterhoorn en Studio Uiterwaal Kroes.
Kom jij ook langs? Iedereen is welkom!

Aanvang: 14u30
Opening: 15u00
Kosten entree: gratis

Bijlage Schema Atelier
In de bijlage tref je het schema aan zoals dat in het Atelier hangt met docenten, openingstijden, cursussen en workshops.

Lijstje met data

 • 14 januari opening expositie Ed Oosterhoorn Hembrugterrein ArtZaanstad
 • 20 januari laatste dag inleveren werk expositie Krommeniedijk
 • 22 januari expositie kerkje Krommeniedijk
 • 18 februari sluitingsdatum indienen agendapunten ALV en kandidaten bestuur
 • 25 februari Algemene Leden Vergadering
 • 11 april tot en met 17 april ‘s morgens Atelier gesloten voor opbouw en afbreken Voorjaars expositie
 • 14 april opening Voorjaarsexpositie
 • 15 en 16 april Voorjaarsexpositie

Dat was het weer!