Nieuwsbrief 09, 1 Augustus 2023

Category: Category 1Date Published: August 01,2023
Beste allemaal, het heeft even geduurd, maar daar zijn we weer.

Deze KSK-berichten gaan over: de bestuurswissel en is tevens een oproep voor vrijwilligers om zich te melden voor .....

Het bestuur
Zoals tijdens de algemene ledenvergadering in februari 2023 besproken, is het oude bestuur, bestaande uit Paul Cohen, Jaap Klaver en Rob Goet afgetreden. Dat leidde bijna tot een crisis, waarin zelfs over opheffing van onze vereniging werd gesproken. Zover is het gelukkig niet gekomen. Tijdens de algemene ledenvergadering werden vijf mensen voorgesteld die bereid waren de taken op zich te nemen.
Daarna is tijdens een vergadering van het oude en nieuwe bestuur samen een voorzitter gekozen. Volgens de statuten heeft de algemene ledenvergadering het recht een nieuwe voorzitter te kiezen. Nu dat niet gebeurd is, heeft het bestuur dit zelf gedaan. Uiteraard kan tijdens de volgende ledenvergadering (in het voorjaar van 2024) een voorzitter gekozen worden.
Nu eerst even voorstellen: 
De voorzitter: 
Hallo, ik ben Monique van Vliet, een creatieve duizendpoot en al jaren woonachtig in Krommenie. Van één van de leden gehoord dat bij de Krommenieër Schilders Kring ook een afdeling keramiek is. Daar ben ik tegenwoordig op maandagochtend en donderdagavond vaak te vinden in het atelier. 
Nog niet lang lid zijnde horen dat er een nieuw bestuur moet komen anders…… 
Zal ik dat kunnen? 
Ja zeggen mensen die mij kennen. De tijd zal het leren, ik ga in ieder geval mijn best doen. 
Schroom niet om mij te benaderen als er vragen of wensen zijn.
De penningmeester: 
Ik ben Petra Biere, al mijn hele leven woonachtig in de Zaanstreek en de meeste tijd in Zaandam.
Ik ben lid van KSK’80 sinds november 2019 en schilder op de dinsdagavond met veel plezier.
Verder maak ik in de zomer (buiten) beeldjes van speksteen en het hele jaar ga ik er op uit om waterspiegeling
te fotograferen. Dus genoeg leuke dingen om te doen.
N.a.v. de oproep vorig jaar m.b.t. nieuwe bestuursleden voelde ik mij geroepen mij daarvoor op te geven en ga ik het stokje overnemen van Rob Goet als nieuwe penningmeester.
De secretaris:
Ik ben Heleen van den Broek, sinds ruim 4 jaar lid van de KSK. Ik schilder graag en ben meestal bij de KSK te vinden op dinsdagavond en zo veel als mijn werk mij toelaat ook bij het buitenschilderen. Verder ben ik samen met Hanneke Arts en Anita Zwart verantwoordelijk voor de Kinderclub van de KSK.
Algemeen bestuurslid Ger Vos:
Ik ben nu ruim 3 jaar lid en heb in het najaar 2020 de organisatie van cursussen, workshops en planning docenten van Gerda overgenomen. Immers in het verenigingsleven moet je de dingen met/voor elkaar doen en heb me daarom voor een bestuursfunctie beschikbaar gesteld. Ik ben bij Keramiek gekomen omdat ik van nieuwe dingen ontdekken houd en geen ervaring had met glazuur. Beeldhouwen en met klei beelden maken heb ik vele jaren gedaan. Schilderen vind ik ook leuk om te doen, midden jaren 70 van Arnold Detz geleerd, maar heeft nu minder prioriteit.
Algemeen bestuurslid Kees de Jong:
Ik ben bijna tien jaar lid van de KSK. Ik doe zowel een schilderen en keramiek. Verder geef ik regelmatig cursussen pastel.
NB Veranderingen
Voor alle leden: een bestuurswissel betekent ook dat er soms dingen veranderen. Als je het met sommige veranderingen niet eens bent, of er vragen over hebt, benader ons gerust. Dan kunnen we erover praten. Dat is voor iedereen prettiger dan dat we "in de wandelgangen" horen dat mensen niet tevreden zijn. Dat is natuurlijk nooit onze bedoeling, dus wees alsjeblieft open over eventuele problemen of probleempjes. 
Vrijwilligers gezocht
We zoeken vrijwilligers voor de Schoonmaakweek van 28 augustus tot en met 1 september. Er komt een intekenlijst in het atelier te hangen, dus als je een dagdeel mee wilt werken: heel graag! Ter zijner tijd wordt er nog meer bekend over wat we precies gaan doen, maar hulp is zeker nodig!