KsK-Berichten 23 - 10 December 2022

Category: Category 1Date Published: December 12,2022

Beste Allemaal,

Het is bijna zover. Vrijdag de 16e is de Kerstbijeenkomst vanaf 15u00 in ons Atelier. Het Atelier is dan versierd en we drinken een glaasje en eten een hapje. En dan is het Atelier dicht gedurende de Kerst en Oud- en Nieuwjaar. Het Atelier is op januari weer open voor de leden. 

Samenvoegen Portret- en Modelgroep op de maandagmiddag in 2023
Het aantal deelnemers aan de portretgroep, en recent ook aan de modelgroep, blijft een beetje achter bij de verwachtingen. Inmiddels kregen we ook signalen dat een docent bij een aantal portretgroep-tekenaars gewenst is. Dit is de reden dat Ger Vos en ik de afgelopen weken samen gekeken hebben naar oplossingen en mogelijkheden voor de huidige, matig bezochte, maandagmiddagen. 
De portretgroep dunde erg uit en had sinds het vertrek van Winnie geen “docent” meer. Uiteraard helpen de leden elkaar onderling, maar dat is toch anders dan begeleiding van een docent. De modelgroep startte dit seizoen met veel minder deelnemers dan eigenlijk gewenst is. (De deelnemers betalen nl. zelf de modelkosten; hoe minder deelnemers, hoe hoger de modelkosten).

In overleg met Stella en een aantal deelnemers is het volgende plan bedacht. 
We voegen de portretgroep en de modelgroep volgend seizoen samen. Stella geeft 6x les (zoals dat nu ook gebeurt) en behandelt in deze lessen zowel portret- als modeltekenen. Er is zelfs een mogelijkheid om met klei (werken op de bok) deel te nemen aan deze lessen. De andere maandagmiddagen - zonder Stella - staan ook open voor de model- en portrettekenaars en de boetserende leden. Op deze dagen kunnen de deelnemers zelf 6x iemand van de kring of daarbuiten vragen om portret of model te zitten. Het lijkt Stella leuk om ook de boetserende leden te ontvangen en ook met hen aan de slag te gaan om met de korte poses van de modellen, ook verantwoorde mensfiguren te maken (torso’s, koppen, enz). 

Kosten
De deelnemers aan de modelgroep droegen per seizoen €20,- bij en betaalden nog een keer bij als dit bedrag onvoldoende bleek. Dit gaat veranderen:
Deelnemen aan de maandagmiddagen kost nu €25,- per seizoen. Dat betaal je bij inschrijving. 
Hiervoor krijgt elke deelnemer dan 12 Atelierruimte, 6x een docent en 6x een model.
Er komt binnenkort een nieuwe intekenlijst in het Atelier te hangen.

Lijstje met data

  • zaterdag 10 december Kerstviering van HGC in ons Atelier
  • sluiting Atelier van 16 december 13u00 tot maandag januari 2023 
  • DATUM EN TIJD VERZET - vrijdag 16 december om 15u00 Kerstviering in het Atelier tot 17u30
  • zondagmiddag 22 januari 2023 om 14u00 workshop muurschilderen in atelier Noordervaartdijk 2, 1562 PS Krommenie. 

Dat was het weer. Fijne Feestdagen gewenst!